Ana Sayfa » Muhasebe, Vergi » 2013 YILI VERGİ TAKVİMİ

vergi_takvimi

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Ocak 01.01.2013 10.01.2013 16-31   Aralık 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.01.2013 10.01.2013 16-31   Aralık 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.01.2013 15.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine   İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.01.2013 15.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.01.2013 15.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin   (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01.01.2013 15.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.01.2013 15.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.01.2013 15.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve   Ödemesi
01.01.2013 21.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.01.2013 21.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.01.2013 21.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.01.2013 21.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV   Bildirim Formu
01.01.2013 21.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili   Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.01.2013 21.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.01.2013 21.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.01.2013 21.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve   Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01.01.2013 21.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.01.2013 21.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.01.2013 23.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.01.2013 23.01.2013 Ekim-Kasım-Aralık   2012 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98.   Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından   Yararlananlar İçin)
01.01.2013 23.01.2013 Ekim-Kasım-Aralık   2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların   Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.01.2013 23.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Beyanı
01.01.2013 24.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01.01.2013 24.01.2013 Ekim-Kasım-Aralık   2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16.01.2013 24.01.2013 1-15   Ocak 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16.01.2013 25.01.2013 1-15   Ocak 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.01.2013 28.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Ödemesi
01.01.2013 28.01.2013 Ekim-Kasım-Aralık   2012 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre   Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01.01.2013 28.01.2013 Ekim-Kasım-Aralık   2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların   Ödemesi
01.01.2013 28.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.01.2013 28.01.2013 Ekim-Kasım-Aralık   2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.01.2013 28.01.2013 Aralık 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01.01.2013 31.01.2013 2013   Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01.01.2013 31.01.2013 Yıllık   Harçların Ödemesi
01.01.2013 31.01.2013 2012   Yılında Kullanılan Defterlerin 2013 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde   Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
01.01.2013 31.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01.01.2013 31.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01.01.2013 31.01.2013 6111   Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi   Gereken 11. Taksit Ödemesi
01.01.2013 31.01.2013 Aralık   2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Şubat 01.02.2013 11.02.2013 16-31   Ocak 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.02.2013 11.02.2013 16-31   Ocak 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.02.2013 14.02.2013 2012   IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin   Beyanı
01.02.2013 14.02.2013 2012   IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin   Beyanı
01.02.2013 15.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine   İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.02.2013 15.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.02.2013 15.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin   (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01.02.2013 15.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.02.2013 15.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.02.2013 15.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve   Ödemesi
01.02.2013 18.02.2013 2012   IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin   Ödemesi
01.02.2013 18.02.2013 2012   IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin   Ödemesi
01.02.2013 20.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.02.2013 20.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.02.2013 20.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.02.2013 20.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV   Bildirim Formu
01.02.2013 20.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili   Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.02.2013 20.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.02.2013 20.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.02.2013 20.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve   Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01.02.2013 20.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.02.2013 20.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.02.2013 25.02.2013 Basit   Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2012 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
01.02.2013 25.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.02.2013 25.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
18.02.2013 25.02.2013 1-15   Şubat 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.02.2013 25.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Beyanı
01.02.2013 26.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Ödemesi
01.02.2013 26.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.02.2013 26.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Ödemesi
18.02.2013 26.02.2013 1-15   Şubat 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.02.2013 28.02.2013 Basit   Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01.02.2013 28.02.2013 Diğer   Ücretlerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01.02.2013 28.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01.02.2013 28.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01.02.2013 28.02.2013 Ocak   2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mart 01.03.2013 11.03.2013 16-28   Şubat 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.03.2013 11.03.2013 16-28   Şubat 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.03.2013 15.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine   İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.03.2013 15.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.03.2013 15.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin   (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01.03.2013 15.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.03.2013 15.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.03.2013 15.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve   Ödemesi
01.03.2013 20.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.03.2013 20.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.03.2013 20.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.03.2013 20.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV   Bildirim Formu
01.03.2013 20.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili   Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.03.2013 20.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.03.2013 20.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.03.2013 20.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve   Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01.03.2013 20.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.03.2013 20.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.03.2013 25.03.2013 2012   Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
01.03.2013 25.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.03.2013 25.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01.03.2013 25.03.2013 GVK   Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
01.03.2013 25.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Beyanı
18.03.2013 25.03.2013 1-15   Mart 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.03.2013 26.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Ödemesi
01.03.2013 26.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.03.2013 26.03.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Ödemesi
18.03.2013 26.03.2013 1-15   Mart 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Nisan 01.03.2013 01.04.2013 2012   Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01.03.2013 01.04.2013 2012   Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri   İçin Kesin Mizan Bildirimi
01.03.2013 01.04.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01.03.2013 01.04.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01.03.2013 01.04.2013 Şubat   2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.03.2013 01.04.2013 6111   Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken   12. Taksit Ödemesi
01.04.2013 01.04.2013 2013   Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31   Mayıs 2013 tarihleri arasında verilecek)
01.04.2013 09.04.2013 16-31   Mart 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.04.2013 10.04.2013 16-31   Mart 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.04.2013 15.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine   İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.04.2013 15.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.04.2013 15.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin   (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01.04.2013 15.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.04.2013 15.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.04.2013 15.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve   Ödemesi
01.04.2013 22.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.04.2013 22.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.04.2013 22.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.04.2013 22.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV   Bildirim Formu
01.04.2013 22.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili   Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.04.2013 22.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.04.2013 22.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.04.2013 22.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve   Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01.04.2013 22.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.04.2013 22.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.04.2013 24.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.04.2013 24.04.2013 Ocak-Şubat-Mart   2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98.   Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından   Yararlananlar İçin)
01.04.2013 24.04.2013 Ocak-Şubat-Mart   2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların   Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.04.2013 24.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01.04.2013 24.04.2013 Ocak-Şubat-Mart   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01.04.2013 24.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Beyanı
01.04.2013 25.04.2013 2012   Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
16.04.2013 25.04.2013 1-15   Nisan 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.04.2013 25.04.2013 1-15   Nisan 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.04.2013 25.04.2013 Denetim   Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01.04.2013 26.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Ödemesi
01.04.2013 26.04.2013 Ocak-Şubat-Mart   2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre   Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01.04.2013 26.04.2013 Ocak-Şubat-Mart   2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların   Ödemesi
01.04.2013 26.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.04.2013 26.04.2013 Ocak-Şubat-Mart   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.04.2013 26.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Ödemesi
01.04.2013 30.04.2013 2012   Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
01.04.2013 30.04.2013 2012   Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
01.04.2013 30.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01.04.2013 30.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01.04.2013 30.04.2013 Mart   2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mayıs 01.05.2013 10.05.2013 16-30   Nisan 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.05.2013 10.05.2013 16-30   Nisan 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.05.2013 14.05.2013 2013   I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01.05.2013 14.05.2013 2013   I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01.05.2013 15.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine   İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.05.2013 15.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.05.2013 15.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin   (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01.05.2013 15.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.05.2013 15.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.05.2013 15.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve   Ödemesi
01.05.2013 17.05.2013 2013   I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin   Ödemesi
01.05.2013 17.05.2013 2013   I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin   Ödemesi
01.05.2013 20.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.05.2013 20.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.05.2013 20.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.05.2013 20.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV   Bildirim Formu
01.05.2013 20.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili   Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.05.2013 20.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.05.2013 20.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.05.2013 20.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve   Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01.05.2013 20.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.05.2013 20.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.05.2013 23.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.05.2013 23.05.2013 GVK   Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
01.05.2013 23.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Beyanı
01.05.2013 24.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16.05.2013 24.05.2013 1-15   Mayıs 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.05.2013 27.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Ödemesi
01.05.2013 27.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.05.2013 27.05.2013 GVK   Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
16.05.2013 27.05.2013 1-15   Mayıs 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.05.2013 27.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Ödemesi
01.05.2013 31.05.2013 2013   Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01.05.2013 31.05.2013 Veraset   ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01.05.2013 31.05.2013 Vergi   Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
01.05.2013 31.05.2013 2013   Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar   ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan   Konutlar İçin) 1. Taksit Ödemesi
01.05.2013 31.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01.05.2013 31.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01.05.2013 31.05.2013 Nisan   2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.05.2013 31.05.2013 6111   Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken   13. Taksit Ödemesi
01.05.2013 31.05.2013 Denetim   Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
01.04.2013 31.05.2013 2013   Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmesinin Son Günü
Haziran 01.06.2013 10.06.2013 16-31   Mayıs 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.06.2013 11.06.2013 16-31   Mayıs 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.06.2013 17.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine   İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.06.2013 17.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.06.2013 17.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin   (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01.06.2013 17.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.06.2013 17.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.06.2013 17.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve   Ödemesi
01.06.2013 20.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.06.2013 20.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.06.2013 20.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.06.2013 20.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV   Bildirim Formu
01.06.2013 20.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili   Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.06.2013 20.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.06.2013 20.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.06.2013 20.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve   Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01.06.2013 20.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.06.2013 20.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.06.2013 24.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.06.2013 24.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01.06.2013 24.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Beyanı
17.06.2013 25.06.2013 1-15   Haziran 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17.06.2013 25.06.2013 1-15   Haziran 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.06.2013 26.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Ödemesi
01.06.2013 26.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.06.2013 26.06.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Ödemesi
01.07.2013 30.06.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine   İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
Temmuz 01.06.2013 01.07.2013 Basit   Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01.06.2013 01.07.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01.06.2013 01.07.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01.06.2013 01.07.2013 Mayıs   2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.07.2013 09.07.2013 16-30   Haziran 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.07.2013 15.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve   Ödemesi
01.07.2013 22.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.07.2013 22.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.07.2013 22.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.07.2013 22.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV   Bildirim Formu
01.07.2013 22.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.07.2013 22.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve   Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01.07.2013 22.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.07.2013 22.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.07.2013 24.07.2013 1-15   Temmuz 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.07.2013 29.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.07.2013 29.07.2013 Nisan-Mayıs-Haziran   2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98.   Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından   Yararlananlar İçin)
01.07.2013 29.07.2013 Nisan-Mayıs-Haziran   2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların   Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.07.2013 29.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01.07.2013 29.07.2013 Nisan-Mayıs-Haziran   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01.07.2013 29.07.2013 16-30   Haziran 2013 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel   Tüketim Vergisinin Beyanı
01.07.2013 29.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine   İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
01.07.2013 29.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı
01.07.2013 29.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin   (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı
01.07.2013 29.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı
01.07.2013 29.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı
16.07.2013 29.07.2013 1-15   Temmuz 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı
01.07.2013 29.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı
01.07.2013 29.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Beyanı
01.07.2013 29.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili   Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
01.07.2013 30.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Ödemesi
01.07.2013 30.07.2013 Nisan-Mayıs-Haziran   2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre   Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01.07.2013 30.07.2013 Nisan-Mayıs-Haziran   2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların   Ödemesi
01.07.2013 30.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.07.2013 30.07.2013 Nisan-Mayıs-Haziran   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.07.2013 30.07.2013 16-30   Haziran 2013 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel   Tüketim Vergisinin Ödemesi
01.07.2013 30.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Ödemesi
01.07.2013 30.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin   (Tescile Tabi Olmayanlar) Ödemesi
01.07.2013 30.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Ödemesi
01.07.2013 30.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Ödemesi
16.07.2013 30.07.2013 1-15   Temmuz 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Ödemesi
01.07.2013 30.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Ödemesi
01.07.2013 30.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Ödemesi
01.07.2013 30.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili   Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
01.07.2013 31.07.2013 2012   Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01.07.2013 31.07.2013 Motorlu   Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01.07.2013 31.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.07.2013 31.07.2013 6111   Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken   14. Taksit Ödemesi
01.07.2013 31.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01.07.2013 31.07.2013 Haziran   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Ağustos 01.08.2013 12.08.2013 16-31   Temmuz 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.08.2013 13.08.2013 16-31   Temmuz 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.08.2013 14.08.2013 2013   II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin   Beyanı
01.08.2013 14.08.2013 2013   II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin   Beyanı
01.08.2013 15.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine   İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.08.2013 15.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.08.2013 15.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin   (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01.08.2013 15.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.08.2013 15.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.08.2013 15.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve   Ödemesi
01.08.2013 19.08.2013 2013   II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin   Ödemesi
01.08.2013 19.08.2013 2013   II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin   Ödemesi
01.08.2013 20.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.08.2013 20.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.08.2013 20.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.08.2013 20.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV   Bildirim Formu
01.08.2013 20.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili   Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.08.2013 20.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.08.2013 20.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.08.2013 20.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve   Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01.08.2013 20.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.08.2013 20.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.08.2013 23.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.08.2013 23.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Beyanı
01.08.2013 26.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Ödemesi
01.08.2013 26.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.08.2013 26.08.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Ödemesi
16.08.2013 26.08.2013 1-15   Ağustos 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisi Beyanı ve Ödemesi
16.08.2013 26.08.2013 1-15   Ağustos 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Eylül 01.08.2013 02.09.2013 Diğer   Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01.08.2013 02.09.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01.08.2013 02.09.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01.08.2013 02.09.2013 Temmuz   2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2013 10.09.2013 16-31   Ağustos 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2013 10.09.2013 16-31   Ağustos 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.09.2013 16.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine   İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2013 16.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2013 16.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin   (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01.09.2013 16.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2013 16.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2013 16.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve   Ödemesi
01.09.2013 20.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.09.2013 20.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.09.2013 20.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.09.2013 20.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV   Bildirim Formu
01.09.2013 20.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili   Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2013 20.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2013 20.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2013 20.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve   Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01.09.2013 20.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2013 20.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2013 23.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.09.2013 23.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Beyanı
01.09.2013 24.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16.09.2013 24.09.2013 1-15   Eylül 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16.09.2013 25.09.2013 1-15   Eylül 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2013 26.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Ödemesi
01.09.2013 26.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.09.2013 26.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Ödemesi
01.09.2013 30.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01.09.2013 30.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01.09.2013 30.09.2013 Ağustos   2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.09.2013 30.09.2013 6111   Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken   15. Taksit Ödemesi
Ekim 01.10.2013 09.10.2013 16-30   Eylül 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.10.2013 10.10.2013 16-30   Eylül 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine   İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin   (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve   Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.10.2013 21.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.10.2013 21.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.10.2013 21.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV   Bildirim Formu
01.10.2013 21.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili   Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve   Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 21.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 23.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.10.2013 23.10.2013 Temmuz-Ağustos-Eylül   2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98.   Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından   Yararlananlar İçin)
01.10.2013 23.10.2013 Temmuz-Ağustos-Eylül   2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların   Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.10.2013 23.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Beyanı
01.10.2013 24.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01.10.2013 24.10.2013 Temmuz-Ağustos-Eylül   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
21.10.2013 25.10.2013 1-15   Ekim 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.10.2013 28.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Ödemesi
01.10.2013 28.10.2013 Temmuz-Ağustos-Eylül   2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre   Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01.10.2013 28.10.2013 Temmuz-Ağustos-Eylül   2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların   Ödemesi
01.10.2013 28.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.10.2013 28.10.2013 Temmuz-Ağustos-Eylül   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.10.2013 28.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Ödemesi
21.10.2013 30.10.2013 1-15   Ekim 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.10.2013 31.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01.10.2013 31.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01.10.2013 31.10.2013 Eylül   2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 01.11.2013 11.11.2013 16-31   Ekim 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.11.2013 11.11.2013 16-31   Ekim 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2013 14.11.2013 2013   III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin   Beyanı
01.11.2013 14.11.2013 2013   III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin   Beyanı
01.11.2013 15.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine   İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2013 15.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2013 15.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin   (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01.11.2013 15.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2013 15.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2013 15.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve   Ödemesi
01.11.2013 18.11.2013 2013   III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin   Ödemesi
01.11.2013 18.11.2013 2013   III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin   Ödemesi
01.11.2013 20.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.11.2013 20.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.11.2013 20.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.11.2013 20.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV   Bildirim Formu
01.11.2013 20.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili   Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2013 20.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2013 20.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2013 20.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve   Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01.11.2013 20.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2013 20.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.11.2013 25.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.11.2013 25.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01.11.2013 25.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Beyanı
18.11.2013 25.11.2013 1-15   Kasım 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.11.2013 26.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Ödemesi
01.11.2013 26.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.11.2013 26.11.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Ödemesi
18.11.2013 26.11.2013 1-15   Kasım 2013 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Aralık 01.11.2013 02.12.2013 Yıllık   Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve   Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
01.11.2013 02.12.2013 Veraset   ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01.11.2013 02.12.2013 2013   Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01.11.2013 02.12.2013 2013   Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar   İle Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan   Konutlar İçin) 2. Taksit Ödemesi
01.11.2013 02.12.2013 6111   Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken   16. Taksit Ödemesi
01.11.2013 02.12.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01.11.2013 02.12.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01.11.2013 02.12.2013 Ekim   2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.12.2013 10.12.2013 16-30   Kasım 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.12.2013 10.12.2013 16-30   Kasım 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01.12.2013 16.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine   İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.12.2013 16.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.12.2013 16.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin   (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01.12.2013 16.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.12.2013 16.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.12.2013 16.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve   Ödemesi
01.12.2013 20.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.12.2013 20.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.12.2013 20.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01.12.2013 20.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV   Bildirim Formu
01.12.2013 20.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili   Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.12.2013 20.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.12.2013 20.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.12.2013 20.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve   Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01.12.2013 20.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.12.2013 20.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.12.2013 23.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Beyanı
01.12.2013 23.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.12.2013 24.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16.12.2013 24.12.2013 1-15   Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16.12.2013 25.12.2013 1-15   Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.12.2013 26.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Ödemesi
01.12.2013 26.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01.12.2013 26.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Ödemesi
01.12.2013 31.12.2013 Yıllık   Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve   Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01.12.2013 31.12.2013 2014   Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
01.12.2013 31.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01.12.2013 31.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01.12.2013 31.12.2013 Kasım   2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Bir Cevap Yazın