Ana Sayfa » 2015 YILI PRATİK BİLGİLER

2015 YILI PRATİK BİLGİLER

1- Asgari Ücret
2- SGK Taban ve Tavan Ücretleri
3- İşsizlik Sigortası Oranı
4- Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı
5- Kıdem Tazminatı Tavanı
6- Gelir Vergisi Tarifesi (ÜCRETLİLER)
7- Yıllık Ücretli İzin
8- İhbar Bildirim Süreleri
9- 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Sakat, Özürlü, Terör)
10- İdari Para Cezaları
11- Sakatlık İndirim Oranları
12- Aile ve Çocuk Yardımları (Asgari Geçim İndirimi)
13- SGK Primine Tabi Olan Olmayan Kazançlar
14- 6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları

 

1- Asgari Ücret

Dönem (2015 Yılı) Brüt Net
1. Altı aylık Dönem 1,201.50 TL 949,07 TL
2. Altı Aylık Dönem 1,273.50 TL 1,000.54 TL

(**) Net ele geçen asgari ücrete 90,11 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

2- SGK Taban ve Tavan Ücretleri

Bilindiği gibi; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82. Maddesi hükmüne göre alınacak sigorta priminin hesabına esas olacak ücretin alt sınırı asgari ücret tutarı, üst sınırı ise asgari ücretin 6,5 katıdır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yaptığı toplantılar sonucunda 2015 yılının 1. altı aylık  dönemi ile 2. altı aylık döneminde geçerli olan milli seviyede ki günlük asgari ücret tutarlarını belirlemiştir.

Dönem (2015 Yılı) Aylık Taban Ücret Aylık Tavan Ücret
1. Altı aylık Dönem 1,201.50 TL 7,809.75 TL
2. Altı Aylık Dönem 1,273.50 TL 8,277.75 TL

 

3- İşsizlik Sigortası Oranı

İşçi Payı 1
İşveren Payı 2
Devlet Payı 1

 

4- Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı

 

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı 880.00 – TL

5- Kıdem Tazminatı Tavanı

 

01.01.2015/30.06.2015 3,541.37 -TL
01.07.2015/31.12.2015 3,541.37 -TL

6- Gelir Vergisi Tarifesi (ÜCRETLİLER)

12.000 TL’ye kadar   %15
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası  %20
106.000 TL’nin .29.000 TL’si için 5.200 TL, fazlası  %27
106.000 TL’den fazlasının  106.000 TL’si için 25.990 TL, fazlası  %35

 

 

7- Yıllık Ücretli İzin

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)  14 Gün
Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara  20 Gün
Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar  26 Gün
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi   En az 20 Gün

 

8- İhbar Bildirim Süreleri

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için  2 hafta
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için  4 hafta
Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için  6 hafta
Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için  8 hafta

 

9- 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Sakat, Özürlü, Terör)

50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları
Özel Sektör Kamu
Özürlü %3 %4
Eski Hükümlü %0 %2
Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı %0
Terör Mağduru %0

 

10- İdari Para Cezaları

01/01/2015 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

11- Sakatlık İndirim Oranları

I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80’ini Kaybedenler) 880,00 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60’ını Kaybedenler) 440,00 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40’ını Kaybedenler) 200,00 TL

 

12- Aile ve Çocuk Yardımları (Asgari Geçim İndirimi)

2015 Yılı Asgari Geçim İndirim Tutarları (Eş Parası, Çocuk Parası)

Bekar 90.11 TL
Evli Eşi Çalışmıyor Çocuksuz 108.14 TL
Evli Eşi Çalışmıyor 1 Çocuklu 121.65 TL
Evli Eşi Çalışmıyor 2 Çocuklu 135.17 TL
Evli Eşi Çalışmıyor 3 Çocuklu (Değişiklik) 153.19 TL
Evli Eşi Çalışmıyor 4 Çocuklu 153.19 TL
Evli Eşi Çalışıyor Çocuksuz 90.11 TL
Evli Eşi Çalışıyor 1 Çocuklu 103.63 TL
Evli Eşi Çalışıyor 2 Çocuklu 117.15 TL
Evli Eşi Çalışıyor 3 Çocuklu (Değişiklik) 135.17 TL
Evli Eşi Çalışıyor 4 Çocuklu 135.17 TL

 

13- SGK Primine Tabi Olan Olmayan Kazançlar

 

14- 6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları

2015 Yılı 6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları için TIKLAYINIZ.

 

 

2013 Yılı Pratik Bilgiler  Tıklayınız
2014 Yılı Pratik Bilgiler   Tıklayınız

Bir Cevap Yazın