Ana Sayfa » Muhasebe, Vergi » BİREYSEL EMEKLİLİK DEKONTLARI ŞİRKET MUHASEBESİNE BİLDİRİLMEYECEK (ÖNEMLİ)

BİREYSEL EMEKLİLİK YAPTIRAN PERSONELE VERİLEN GELİR VERGİSİ İADESİ KALKTI

01.01. 2013 Tarihinden itibaren uygulanacaktır. Eski uygulamada işyerinde çalışan personel şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait yaptırmış olduğu bireysel emeklilik poliçeleri için aylık ödedikleri dekontları şirket muhasebesine bildirdiklerinde Gelir Vergisi iadesi alıyorlardı.

01.01.2013 Tarihinde yapılan değişikliklik ile artık bireysel emeklilik dekontları şirket muhasebesine bildirilmeyecektir.
İlgili kanun metni açıklaması aşağıda belirtilmiştir.

GELİR VERGİSİ KANUNU

40. MADDE 9. BENDİ (6327 sayılı kanunun 4.maddesiyle değişen bent; Yürürlük 01.01.2013)9. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.). Bakanlar Kurulu bu oranı yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.(****)

Bir Cevap Yazın