Ana Sayfa » Kategoriye göre Arşiv "Muhasebe, Vergi" (Page 5)

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (2014)

30.12.2013 tarih ve 28867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedellerinin, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmesine dair açıklamalar yer almaktadır.   2013/1 SIRA NO’LU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU...
Devamını oku »

2014 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 43 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde; 1.1.2014 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerine yönelik açıklamalara yer verilmiştir. 43 SERİ NO’LU MOTORLU...
Devamını oku »

2014 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Had ve Tutarlara İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı.

285 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28867 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 30/12/2013 Kapsam GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 285) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncümaddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had...
Devamını oku »

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (2014)

57 SERİ NO’LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28867 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 30/12/2013 Kapsam DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57)              488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami...
Devamını oku »

2014 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 11.000 TL’ye kadar                            ...
Devamını oku »

2014 YILI ENGELLİLİK İNDİRİM ORANI

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere; 1 ) birinci derece engelliler için 800 TL, 2) ikinci derece engelliler için 400 TL,  3) üçüncü derece engelliler için 190 TL olarak tespit edilmiştir. Resmi Gazete Tebliği  
Devamını oku »

2013/Haziran Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru

24.07.2013 tarih ve 66 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 31.07.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 02.08.2013 tarihi saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.   31.07.2013 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2013/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim...
Devamını oku »

26 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliğine İlişkin Basın Açıklaması.

20.07.2013 BASIN AÇIKLAMASI Bazı basın yayın organlarında ve internet sitelerinde bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 26 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile uçak yakıtlarına yeni ÖTV getirildiğine ilişkin haberler yayımlanmıştır. Sözkonusu haberler tamamen asılsız olup Tebliğ ile uçak yakıtlarına ÖTV getirilmemiş, sadece akaryakıt dağıtım şirketlerinin hava yakıtlarını teslim ettikleri...
Devamını oku »

26 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

26 SERİ NO’LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28713 Resmi Gazete Tarihi 20/07/2013 Kapsam 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu1 uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara göre işlem yapılması uygun görülmüştür. A) RAFİNERİCİDEN SATIN ALINAN HAVA YAKITLARININ TESLİMİNE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU Özel Tüketim Vergisi Kanununa...
Devamını oku »

2013 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarih 16/07/2013 Sayı KVK-29/2013-4 / Yatırım İndirimi – 20 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/29 Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : 16/07/2013 Sayısı : KVK-29/2013-4 / Yatırım İndirimi – 20 İlgili...
Devamını oku »