Ana Sayfa » Kategoriye göre Arşiv "Muhasebe, Vergi" (Page 13)

BİREYSEL EMEKLİLİK DEKONTLARI ŞİRKET MUHASEBESİNE BİLDİRİLMEYECEK (ÖNEMLİ)

BİREYSEL EMEKLİLİK YAPTIRAN PERSONELE VERİLEN GELİR VERGİSİ İADESİ KALKTI 01.01. 2013 Tarihinden itibaren uygulanacaktır. Eski uygulamada işyerinde çalışan personel şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait yaptırmış olduğu bireysel emeklilik poliçeleri için aylık ödedikleri dekontları şirket muhasebesine bildirdiklerinde Gelir Vergisi iadesi alıyorlardı. 01.01.2013 Tarihinde yapılan değişikliklik ile artık bireysel...
Devamını oku »

ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

2012 Yılında yayımlanan Yeni Tebligat Kanunu çerçevesinde yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği 19.01.2013 tarihli Resmi Gazate’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan tebliğin 7.maddesi “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.” hükmü, idareye...
Devamını oku »