Ana Sayfa » Kategoriye göre Arşiv "Muhasebe, Vergi" (Page 12)

2013/Ocak Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

27.2.2013 tarih ve 60 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; 28.2.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Ocak dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 4.3.2013 tarihi saat 24:00’e kadar uzatılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.   28.02.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Ocak dönemine ilişkin Ba ve Bs...
Devamını oku »

Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı.

Menkul sermaye iradı elde eden mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken faydalanmaları amacıyla Başkanlığımızca hazırlanmış olan “Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi”ne vergi dairelerinden ve elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.  Rehberde, menkul sermaye iradı sayılan gelirler ile...
Devamını oku »

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl Merkezlerindeki Vergi Daireleri Veznelerinin 26 Şubat 2013 Salı Günü Saat 19.30’a Kadar Açık Bulundurulacağına İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, Ocak 2013 dönemine ait Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerine ilişkin ödeme süreleri 26 Şubat 2013 tarihinde sona ermektedir. Vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla,  Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl merkezlerindeki vergi daireleri vezneleri 26 Şubat 2013 Salı günü...
Devamını oku »

Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin 2013 Yılı Vergi Rehberi Yayınlandı.

Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi”ne elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz. 2012 yılında serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerimize yönelik olarak hazırlanan Rehberde; serbest meslek faaliyeti ve serbest meslek kazancı, serbest meslek erbabları, serbest meslek...
Devamını oku »

01/03/2013 Tarihinden itinaren geçerli olan 122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

26.2.2013 tarih ve 28571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ’inde; katma değer vergisi tevkifatına ilişkin 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.   122 SERİ NO’LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28571 Resmi Gazete Tarihi...
Devamını oku »

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 87 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı.

25/2/2013 tarih ve 87 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 23 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin 26 Şubat 2013 Salı günü sonuna kadar uzatılmasına  ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. (25.02.2013 –...
Devamını oku »

GÜNCEL KDV ORANLARI

01/01/2013 tarih ve 2012/4116 Sayılı BKK için tıklayınız.   (2007/13033 SAYILI KDV ORANLARINA İLİŞKİN GENEL KARARNAME İLE BU KARARNAMEDE 2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092, 2009/14802, 2009/14812, 2011/1673, 2011/2466, 2011/2604, 2012/2697,2012/2931,2012/3594,2012/4116 SAYILI KARARNAMELER İLE YAPILAN EK VE DEĞİŞİKLİKLER DAHİL) MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma...
Devamını oku »

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

2013/4345 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR B.K.K. No 2013/4345 Resmi Gazete Tarihi 24/02/2013...
Devamını oku »

E-Ticaret Yapanların Vergisel Konularda Bilgi Alabilecekleri www.egirisimci.gov.tr Bilgilendirme Portalı Erişime Açılmıştır.

Elektronik ticaret yapanların vergisel konularda bilgi alabilecekleri, gündemi takip edebilecekleri, soru veya önerilerini paylaşabilecekleri www.egirisimci.gov.tr bilgilendirme portalı, Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK’in düzenlediği basın toplantısı ile 20/02/2013 tarihinde erişime açılmıştır.Sitede kişilerin kendilerini test ederek ticaret yapıp yapmadıklarını değerlendirecekleri öz değerlendirme testi ile haksız rekabeti önlemek adına vergi kaybına...
Devamını oku »