Ana Sayfa » Kategoriye göre Arşiv "Muhasebe, Vergi" (Page 10)

Değerli Kağıt Bedelleri

DEĞERLİ KAĞITLAR    KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2012/1) Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar    Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, “Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar    ve belgeler “değerli kağıt” sayılır. Bu Kanunun    kapsamına giren veya diğer kanunlarla    kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin...
Devamını oku »

2013 Yılı Defter Tutma Hadleri

422 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28514 (4.Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 31/12/2012 Kapsam   213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları,...
Devamını oku »

Defter Tasdik Zamanı (V.U.K. Madde:221)

DEFTER TASDİK    ZAMANI(V.U.K. MADDE:221) TASDİK HALLERİ TASDİK ZAMANI DAYANAĞI Öteden beri işe devam edenler Defteri kullanacağı yıldan önce gelen son ayda (Aralık ayı    içerisinde) V.U.K.221.Maddesi Hesap dönemi Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler Defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son    ayda Yeni işe başlayanlar İşe başlamadan önce (İşe başlanılan...
Devamını oku »

Bina İnşaat Maliyet Bedelleri Cetveli

61 SERİ NO’LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28515 Resmi Gazete Tarihi 01/01/2013 Kapsam 1. Giriş 2013 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2013 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin...
Devamını oku »

Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

42 SERİ NO’LU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28514 (4.Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 31/12/2012 Kapsam   2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların...
Devamını oku »

VERGİ TAHSİL YETKİSİ VERİLEN BANKALAR

VERGİ TAHSİL YETKİSİ VERİLEN BANKALAR 1 – AKBANK T.A.Ş. 2 – AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 3 – ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 4 – ALTERNATİFBANK A.Ş. 5 – ANADOLUBANK A.Ş. 6 – ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 7 – CITIBANK A.Ş. 8 – DENİZBANK A.Ş. 9 – EUROBANK TEKFEN...
Devamını oku »

2013 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

GELİR VERGİSİ TARİFESİ   Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2013 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 10.700 TL’ye kadar % 15 26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası % 20 60.000...
Devamını oku »

Damga Vergisi Tutarları

56 SERİ NO’LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28515 Resmi Gazete Tarihi 01/01/2013 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun2 6 ncımaddesiyle değişik birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve...
Devamını oku »

Ba ve Bs Formlarının Bildirimi

396 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27483 Resmi Gazete Tarihi 04/02/2010 Kapsam   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350[2] Sıra No.lu Vergi...
Devamını oku »