Ana Sayfa » Kategoriye göre Arşiv "Muhasebe, Vergi" (Page 9)

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

Mükellefleri vergilendirme sürecinde vermeleri gereken beyannameler konusunda bilgilendirmek amacıyla ilgili mevzuatlar esas alınarak hazırlanan “Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri” tablosu “Yararlı Bilgiler” sayfasına eklenmiştir. BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.  
Devamını oku »

Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Sirküler Yayınlandı.

15.3.2013 tarih ve 61 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; Mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin güncel olarak takip edilememesi nedeniyle çeşitli aksaklıklar yaşanması üzerine söz konusu verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla düzenlenecek olan Mükellef Bilgileri Bildirimine ilişkin 20.1.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak...
Devamını oku »

e-BEYANNAME’DEN BİR HİZMET DAHA – 05.03.2013

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, 28.02.2013 tarihine kadar 2012 döneminde ödenen GECİCİ VERGİ MİKTARLARI  artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihden sonra ödenen geçici vergi miktarları görülmez.
Devamını oku »

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları

44 SERİ NO’LU VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28514 (4. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 31/12/2012 Kapsam 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri,...
Devamını oku »

K.D.V. İade Usul ve Esasları

84 SERİ NO’LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(GÜNCEL) Resmi Gazete No 24592 Resmi Gazete Tarihi 23/11/2001 Kapsam Katma Değer Vergisi Kanununun(1) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının: (a) bendi kapsamında; – Mal veya hizmet ihracından, – 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği(2) uyarınca Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz...
Devamını oku »

Harç Tutarları

69 SERİ NO’LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28515 Resmi Gazete Tarihi 01/01/2013 Kapsam 492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde, “… Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispî harçların asgarî ve...
Devamını oku »

G.V.K.’nun 94. Maddesinde Yer Alan Kesinti Oranları (Repo geliri, mevduat faizi, kira ödemelerinden yapılan Gelir vergisi Kesinti Oranları)

Vergi Tevkifatı Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU Madde No 94 Kapsam (3946 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan...
Devamını oku »

Gecikme Zammı Oranı

GECİKME ZAMMI TABLOSU GENEL TEBLİĞ NO / MADDE NO/B.K.K. NO UYGULAMA TARİHLERİ ORANI 359 01/01/1981 – 29/02/1984 Tarihleri arasında 1.Ay 10% Diğer Aylar için Aylık 3% 367 01/03/1984 – 31/08/1985 Tarihleri arasında 1.Ay 10% Diğer Aylar için Aylık 4% 370 01/09/1985 – 31/05/1988 Tarihleri arasında 1.Ay 10% Takip...
Devamını oku »

60 Seri No.lu KDV Sirkülerine İstinaden KDV Kanununun Geçici 26.ve Geçici 29. Maddeleri Gereği Satış Faturası Listesinin İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Gönderilmesine İlişkin Duyuru

60 Seri No.lu KDV Sirkülerine İstinaden KDV Kanununun Geçici 26.ve Geçici 29. Maddeleri Gereği Satış Faturası Listesinin İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Gönderilmesine İlişkin Duyuru Bilindiği üzere, katma değer vergisi iade hakkı doğuran işlemlerde, Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren KDV iadelerine esas teşkil eden bazı listelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına...
Devamını oku »

TASFİYE VERGİ DAİRELERİ – 01.03.2013

İstanbul vergi Dairesi Başkanlığına bağlı; Galata VD.’in faal mükelleflerinin tamamı Beyoğlu VD’e, Rami VD.’in faal mükelleflerinin tamamı Bayrampaşa VD’e, Adalar VD.’in faal mükelleflerinin tamamı Erenköy VD’e, Çatalca VD.’in faal mükelleflerinin tamamı Büyükçekmece VD’e, Şile VD.’in faal mükelleflerinin tamamı Beykoz VD’e 01.03.2013 tarihi itibariyle devredilmesi nedeniyle, Başkanlığımızca otomatik olarak...
Devamını oku »