Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu » ENGELLİ TEŞVİKİ İLE İLGİLİ DUYURU

21.05.2014

ENGELLİ TEŞVİKİ İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere, Kamu İhale Genel Tebliğine ilave edilen 78.28. maddede, “İstekliler tekliflerini hazırlarken 4857 sayılı İş Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenen sorumluluk çerçevesinde engelli işçi çalıştıracaklarını beyan etseler dahi, tekliflerin eşit koşullarda değerlendirilmesini sağlamak amacıyla tekliflerin değerlendirilmesinde bu durum dikkate alınmayacak, bütün istekliler tekliflerini olağan işçilik bedelleri üzerinden vereceklerdir. Ancak işin yürütümü sırasında yüklenicinin engelli işçi çalıştırması durumunda, yükleniciye fazla ödeme yapılmasını engellemek amacıyla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar gereğince, engelli işçi çalıştırma nedeniyle Hazine tarafından karşılanan prim tutarı, idarece yüklenicinin hak edişinden kesilecektir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan bu düzenleme uyarınca Kamudan hizmet alım işi alan firmalara aylık prim ve hizmet belgelerini 14857 sayılı kanun numarası ile göndermeleri engellenmiştir.

Hal böyle olmakla birlikte tebliğ değişikliğinin yapıldığı tarihten önce tekliflerini engelli teşvikinden yararlanacak şeklinde hazırlayan ve ihale uhdesinde kalan firmaların bu düzenleme neticesinde verdikleri teklif fiyatlarına göre maddi zarara uğrayacakları anlaşıldığından, 14857 sayılı kanun numarası, ihale konusu iş üstlenen işverenlere yeniden açılmış olup, yüklenicilerin ve idarelerin hak ediş ödemeleri sırasında Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre işlem yapmaları gerekmektedir.

Kamu oyuna önemle duyurulur.

Bir Cevap Yazın