Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu » AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE MESLEK KODLARININ EKLENMESİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılara ilişkin her ay düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri; 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşverenler Uygulama Tebliğinde belirtilen hususlara göre verilmektedir.

Diğer taraftan e-bildirge sisteminde yapılan değişiklikle birlikte, aylık prim ve hizmet belgelerine meslek kodları ve meslek unvanları eklenmiştir. Bu itibarla

Kasım/2012 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak işverenler tarafından verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, sigortalılara ilişkin meslek kodlarının girilmesi uygulaması başlatılacaktır. Söz konusu uygulamanın kapsamına ilişkin detaylar şu şekildedir:

-Uygulama özel sektör işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıları kapsamaktadır.

-Uygulama 7, 19, 22, 25, 42, 43 ve 44 belge türlerine ilişkin olan bildirimleri kapsamamaktadır.

Ayrıca uygulamanın teknik detaylarına aşağıda yer verilmiştir:

 Meslek kodu bilgisini ekrandan manuel olarak ekleyecek olan işerenlerimiz, Aylı Prim ve Hizmet Belgesi SigortalıBilgileri Girişekranıda yer alan veri girişalanlarıı en sağıda “Meslek Kodu” alanııkullanabilirler. Bu alana 6 (altı rakamdan oluşn kod girilmelidir. Meslek kodlarıa ve bu kodlara karşıı gelen açılamalara bakmak içn girişkutusunun yanıda bulunan yeşl büüeçresmine tılanabilir. Bu durumda açıacak pencerede, tü meslek kodlarılistelenebilir veya meslek koduna ya da açılamasıa göe arama yapıabilir. Bu ekrandan ilgili meslek kodunun solunda yer alan seçbağantııa tılamanı halinde ilgili meslek kodu seçlerek Aylı Prim ve Hizmet Belgesi SigortalıBilgileri Girişekranıdaki Meslek Kodu girişalanıa atanacaktı.

 Meslek Kodu bilgisini muhasebe programıkullanarak xml formatıda verilerini göderen işerenlerimiz, programısatı aldılarıfirmalara başurarak gücel yazıııtalep edebilirler. Bu gücel yazıııhazılayacak olan yazıı firmalarıgücel xsd şmasııE-Bildirge kullanııgirişekranıdan bilgisayarlarıa indirebilirler. Xsd şmasıda tanılamalarda, SIGORTALI elementinde MESLEKKOD attribute alanıgöüebilmektedir.

 Meslek Kodu bilgisini excel programıkullanarak xml formatıda göderen işerenlerimiz, MESLEKKOD alanııiçren yeni excel uygulamasııE-Bildirge kullanııgirişekranıdan bilgisayarlarıa indirebilirler.

 Tü meslek kodlarıile meslek açılamalarılistesine http://esube.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx internet adresinden ulaşıabilmektedir.

İşerenlerimize öemle duyurulur.