Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu » ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİMİN KURUMA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, E-Ödenek Programının kapsamı ve mahiyetine ilişkin hususları açıklamak ve programın işleyişi hakkında yapılması gereken iş ve işlemleri belirlemek üzere 03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Genelgenin “B) İşveren Modülü başlıklı bölümünde; “Çalışılmadığına dair bildirimin süresinde yapılması için Kurum tarafından işverenlere e-posta gönderilecektir. E-posta gönderilebilmesi için işverenlerin e-posta adreslerini Kuruma bildirmeleri gerekmektedir. İşverenlerin elektronik posta adreslerini Kuruma ulaştırmaları hakkında bildirilecek son tarih 01/10/2012 olup, bu tarihe kadar 2011/50 sayılı Genelgenin çalışılmadığına dair bildirimle ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir” ifadesine yer verilmiştir.

Anılan Genelgede belirtilen süre 30/09/2012 tarihli duyuru ile 31/12/2012 tarihine kadar uzatılmıştır. İşverenlerin e-posta adreslerinin ve cep telefon numaralarının giriş yapılacağı ve Kurum tarafında kayıt altına alınacağı menü çalışılmadığına dair bildirim girişi ekranında uygulamaya açılmıştır. Bahsedilen menüye http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do web adresinden ulaşılacağı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. İşverenlerce e-posta adresleri ve cep telefon numaraları bu güne kadar söz konusu menüden Kurum kayıtlarına girilmiş olup bundan sonra da girilmeye devam edilecektir.

 

Ancak birinci basamak sağlık kuruluşları (işyeri hekimleri, aile hekimleri, sağlık ocakları) tarafından düzenlenen raporların E-ödenek programı aracılığı ile Kuruma gönderileceği tarihe kadar, uygulamada birliğin devam etmesi amacıyla, işverenlerin 4/a kapsamındaki sigortalılarına verilen istirahat raporları için yapılan çalışılmadığına dair bildirim giriş işlemlerinin 2011/50 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda uygulanmasına devam edilecektir.

 

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Bir Cevap Yazın