Ana Sayfa » Kategoriye göre Arşiv "Sosyal Güvenlik Kurumu" (Page 7)

2014 YILI ENGELLİLİK İNDİRİM ORANI

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere; 1 ) birinci derece engelliler için 800 TL, 2) ikinci derece engelliler için 400 TL,  3) üçüncü derece engelliler için 190 TL olarak tespit edilmiştir. Resmi Gazete Tebliği  
Devamını oku »

2014 YILI ASGARİ ÜCRET

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ Çalışma Genel Müdürlüğü / İstatistik ve Yetki Otomasyon Dairesi Tarafından Hazırlanmıştır. 01.01.2014 – 30.06.2014 1. Altı Ay Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyet (2014 1.Altı Ay) ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) ASGARİ ÜCRET 1071,00 SSK PRİMİ % 14 149,94 İŞSİZLİK...
Devamını oku »

RESMİ(KAMU) NİTELİKLİ İŞYERLERİNİN 2013/ARALIK DÖNEMİNE AİT BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların 2014 yılına ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınacak karar doğrultusunda belirlenmektedir. Bu bağlamda, Kamu kurumlarınca 5510 sayılı Kanunun 4...
Devamını oku »

SİGORTALILARA ÖDENEN İŞGÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİN SMS YOLUYLA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4/a kapsamında bulunan sigortalılara istirahatli kaldıkları süreler için anılan Kanunun 18 inci maddesinde yer alan hükümlere göre E-ödenek programı aracılığı ile “Geçici iş göremezlik ödeneği” ödenmektedir. Geçici iş göremezlik ödeneklerinin sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından MOSİP...
Devamını oku »

ENGELLİ TEŞVİKİ VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMAKTTA İKEN İŞE ALINANLARA YÖNELİK VERİLEN TEŞVİKLE İLGİLİ DUYURRU

T.C. SOSYYAL GÜVEENLİK KUURUMU BAAŞKANLIĞĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 18/7/22013  DUYURU ENGELLİ TEŞVİKİ VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMAKTTA İKEN İŞE ALINANLARA YÖNELİK VERİLEN TEŞVİKLE İLGİLİ DUYURRU Bilindiği üzere, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen engelli teşvikinden en az % 40 oranında engelli raporu olan sigortalılardan dolayı, 4447 sayılı...
Devamını oku »

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna istinaden her yılın temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanmakta olup, haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır. Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi...
Devamını oku »

2013 Temmuz-Aralık döneminde SGK Primi tavan ve taban ücret miktarları.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. Buna göre 2013 yılının ikinci yarısı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır. DÖNEM...
Devamını oku »

2013 KIDEM TAZMİNATI TAVANI (TEMMUZ)

2013 yılının ikinci yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı 01.07.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır. DÖNEMİ : 01.07.2013 – 31.12.2013 TUTARI : 3.128,76 TL
Devamını oku »

2013 YILI MALİ TATİL

  MALI TATİL NEDENİ İLE BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ UZAYAN BEYANNAME VE BİLDİRİMLER   BEYANNAME/BİLDİRİM ÇEŞİDİ İLK BEYAN SON BEYANGÜNÜ GÜNÜ SON ÖDEME GÜNÜ •   Haziran / 2013 Dönemine Ait Gelir / Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi 01/07/2013 29/07/2013 30/07/2013 •   Nisan- Mayıs-...
Devamını oku »

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi

Sunuş Tüm kültürlerde ve ülkelerde, yaş, cinsiyet, kıdem, hiyerarşik konum ayrımı olmadan çalışanların karşılaşması muhtemel bir işyeri sorunu olan işyerlerinde psikolojik taciz (mobbing), iş ahlakına aykırı sistematik yürütülen tutum ve davranışlar bütünüdür.  Çalışma hayatını düzenleyici, işçi ve işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu önlemler alma, çalışma...
Devamını oku »