SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN YENİ BİR HİZMET DAHA

  Sosyal Güvenlik Kurumu sorularınızı artık sms ile cevap verecek. Bu uygulama gerçekten büyük bir hizmet olarak görüyorum. Sosyal Güvenlik Kurumuna sorabileceğiniz başlıca sorular aşağıda belirtilmiştir. Tüm Operatörlerden SMS gönderebilirsiniz. 1 OCAK 2013 TARIHINDE HIZMETE GIRDI. HER BIR SMS 1 TL OLARAK ÜCRETLENDIRILMEKTEDIR. 5502 İle Hizmet Cebinizde 5502’ye...
Devamını oku »

İŞYERİNİ NAKLEDEN İŞVERENLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

Bilindiği gibi, işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese veya aynı il içinde olmakla birlikte başka bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakli halinde, yeni bir işyeri dosyası tescil edilmekte ve nakil öncesi sürelere ilişkin bildirimlerin eski e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile nakil...
Devamını oku »

ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİMİN KURUMA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, E-Ödenek Programının kapsamı ve mahiyetine ilişkin hususları açıklamak ve programın işleyişi hakkında yapılması gereken iş ve işlemleri belirlemek üzere 03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelge yayınlanmıştır.   Söz konusu Genelgenin “B) İşveren Modülü başlıklı bölümünde; “Çalışılmadığına dair bildirimin süresinde yapılması için Kurum tarafından işverenlere e-posta gönderilecektir....
Devamını oku »

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE MESLEK KODLARININ EKLENMESİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılara ilişkin her ay düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri; 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşverenler Uygulama Tebliğinde belirtilen hususlara göre verilmektedir. Diğer taraftan...
Devamını oku »

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANILMASI SIRASINDA ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ TESPİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için maddede aranılan şartlardan birisi de; işe alınan sigortalıların, işe alındıkları tarihten önceki altı aylık süreye ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmalarıdır. Söz konusu sigorta prim desteğinden yararlanılması sırasında,...
Devamını oku »

SİGORTALILARIN EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU (EK-10 BELGESİ) VE EKİ BELGELERİ KURUMA VERMEKLE YÜKÜMLÜ OLMAYAN İŞVERENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

5510 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır. “ hükmüne, 6111 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile...
Devamını oku »